દેશ વિદેશ સમન્વય સમિતિ
Global Coordination Committee


Shri Vijaybhai Pragjibhai Padhiyar
Anjar

Prabhari

7874557680

Shri Pratikbhai Dineshbhai Taunk
Anjar

Sah Prabhari

8128948884

Shri Hiteshbhai Bhogilalbhai Chauhan
Anjar

Technical Support

9909069057

Shri Bharatbhai Kantilalbhai Savaria
Raipur

Chief Advisor

9301825240

Shri Ajaybhai Pragjibhai Padhiyar
Anjar

Advisor

8200738583

Shri Vinodbhai Keshavjibhai Padhiyar
Anjar

Advisor

9978790488