કુળદેવી અને સ્થાનોંકી માહિતી
Kuldevi & Temple Details


કુળદેવી અને મંદિરોની માહિતી

જ્ઞાતિજનોને જયારે ધાર્મિક, સામાજિક, પારિવારિક અથવા અન્ય પ્રસંગે પુજારીઓ દ્વારા તેમના વંશ, કુળદેવી, દેવતા, ગોત્ર વગૈરહના નામોનું સ્મરણ અથવા આહવાન કરવાનું કહેવામાં આવે છે, ત્યારે વધુ પડતા જ્ઞાતિજનો આવી જાણકારીના અભાવમાં મૂંઝણ અનુભવે છે. આવી જાણકારી ઉપલબ્ધ કરવાના હેતુ થી આ App બનાવવામાં આવેલ છે.

 

શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ મહાસભાની ડિજિટલ વંશાવલી સમિતિએ જયારે સમાજના દરેક વંશની વંશાવલીના સંકલન સંરક્ષણ અને ડીજીટીકરણનું કાર્ય હાથ ધરેલ ત્યારે ઉપરોક્ત ધાર્મિક જાણકારીઓના સંકલનનું કાર્ય પણ કરેલ. તેના માટે મહાસભા દ્વારા પ્રકાશિત કુમાર જ્ઞાતિ પ્રકાશ અને ઓળખ નામના ઐતેહાસીક માહિતી ધરાવતા ગ્રંથોનું પણ વિગતવાર અધ્યયન કરવામાં આ મેગા પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત સમાજના દરેક વંશના ગોઠીભાઈઓના સમૂહ (સંગઠિત અથવા અસંગઠિત) થી વ્યક્તિગત મુલાકાત લઇ પ્રમાણિત જાણકારી મેળવવામાં આવેલ છે.

 

આ વિશેષ સંકલન અને અધ્યયન પ્રમાણે આપણા સમાજમાં કુલ ૭૮ વંશો છે જેના ગોતીભાઈઓ પોતાના નામ સાથે અવંટક લખે છે. આવા દરેક ૭૮ વંશોના પૂર્વજો આજથી લગભગ ૪૦૦ થી ૫૦૦ વર્ષો પહેલા બારોટના ચોપડા પ્રમાણે પોત પોતાના કુળદેવી, દેવતા, સુરાપુરા ડાડા, ક્ષેત્રપાલ, ડાડાઓ, ગણેશજી, હનુમાનજી વગૈરહના ફળાઓને પોતાના મંદિર / સ્થાનકમાં વિધીસર સ્થાપિત કરી, શ્રદ્ધાપૂર્વક અને પોતાની પરંપરાનુસાર પૂજા અર્ચના કરતા આવ્યા છે અને પોતાના કુળની સુરક્ષા અને સુખ સમરિદ્ધીની મંગલ કામના કરવા જાય છે. આપણા સમાજના દરેક ૭૮ વંશોના ૭૮ મંદિર / સ્થાનકોની વૃસ્તુત માહિતી અહીં રજુ કરેલ છે.

 

વિગત નોંધ :

૧. અહીં પ્રસ્તુત માહિતિઓમાં કોઈ ભૂલ અથવા સુધાર હોયતો સંબંધિત મંદિર વ્યવસ્થાપકોના મારફત જાણ કરવા વિનંતી.

૨. અહીં પ્રસ્તુત વંશોની વંશાવલી જોવા અથવા download કરવા માટે Vanshawali App નું ઉપયોગ કરશો.

 

1. ચૌહાણ
CHAUHAN
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 14

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: વત્સ

Gotra: VATSA


2. ચૌહાણ
CHAUHAN
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
નાગોર
NAGORE
Vanshawali ID: 15

દેશમાં ગામ: નાગોર
Desh Maa Gaam: NAGOR

ગોત્ર: વત્સ

Gotra: VATSA


3. ચૌહાણ
CHAUHAN
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
નાગલપર
NAGALPAR
Vanshawali ID: 16

દેશમાં ગામ: નાગલપર, વીડી, અંજાર, ખંભરા, માધાપર, દીવરીયા
Desh Maa Gaam: NAGALPAR, VIDI, ANJAR, KHAMBHARA, MADHAPAR, DEVALIA

ગોત્ર: વત્સ

Gotra: VATSA


4. ચૌહાણ
CHAUHAN
બ્રમ્હાણી - ચામુંડામાં
BRAHMANI - CHAMUNDA MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 17

દેશમાં ગામ: દીવરીયા
Desh Maa Gaam: DEVALIA

ગોત્ર: વત્સ

Gotra: VATSA


5. ચૌહાણ
CHAUHAN
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
નાગલપર
NAGALPAR
Vanshawali ID: 18

દેશમાં ગામ: ગળપાદર, નાગલપર, દીવરીયા, ખંભરા
Desh Maa Gaam: GADPADAR, NAGALPAR, DEVALAI, KHAMBHARA

ગોત્ર: વત્સ

Gotra: VATSA


6. ચૌહાણ
CHAUHAN
ચાવલમાં
CHAVAL MAA
રેહા
REHA
Vanshawali ID: 19

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: વત્સ (કશ્યપ)

Gotra: VATSA (KASHYAP)


7. ચૌહાણ
CHAUHAN
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
રેહા
REHA
Vanshawali ID: 20

દેશમાં ગામ: રેહા
Desh Maa Gaam: REHA

ગોત્ર: વત્સ

Gotra: VATSA


8. ચૌહાણ
CHAUHAN
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
કુકમા
KUKMA
Vanshawali ID: 21

દેશમાં ગામ: જાંબુડી, ચંદીયા, કુમ્ભારીયા
Desh Maa Gaam: JAMBUDI, CHANDIA, KUMBHARIA

ગોત્ર: વત્સ

Gotra: VATSA


9. ચૌહાણ
CHAUHAN
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
કુકમા
KUKMA
Vanshawali ID: 22

દેશમાં ગામ: કુકમા, રેહા
Desh Maa Gaam: KUKMA, REHA

ગોત્ર: વત્સ

Gotra: VATSA


10. ચૌહાણ (રાઘવાણી, લખાણી)
CHAUHAN (RAGHWANI, LAKHANI)
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
સિનોગ્રા
SENUGRA
Vanshawali ID: 23

દેશમાં ગામ: સિનોગ્રા, ગળપાદર, દીવરીયા
Desh Maa Gaam: SENUGARA, GADPADAR, DEVALIA

ગોત્ર: વત્સ

Gotra: VATSA


11. ચૌહાણ
CHAUHAN
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
કુમ્ભારીયા
KUMBHARIA
Vanshawali ID: 24

દેશમાં ગામ: કુમ્ભારીયા
Desh Maa Gaam: KUMBHARIA

ગોત્ર: વત્સ

Gotra: VATSA


12. ચૌહાણ
CHAUHAN
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
કુમ્ભારીયા
KUMBHARIA
Vanshawali ID: 25

દેશમાં ગામ: કુમ્ભારીયા
Desh Maa Gaam: KUMBHARIA

ગોત્ર: વત્સ

Gotra: VATSA


13. ચાવડા
CHAWDA
શીકોતરામાં
SIKOTER MAA
કુમ્ભારીયા
KUMBHARIA
Vanshawali ID: 49

દેશમાં ગામ: કુમ્ભારીયા
Desh Maa Gaam: KUMBHARIA

ગોત્ર: કશ્યપ

Gotra: KASHYAP


14. ચાવડા
CHAWDA
બ્રમ્હાણી - ચામુંડામાં
BRAHMANI - CHAMUNDA MAA
ચંદીયા
CHANDIA
Vanshawali ID: 50

દેશમાં ગામ: ચંદીયા, લોવારીયા, સિનોગ્રા, અંજાર, માધાપર
Desh Maa Gaam: CHANDIA, LOVARIA, SENUGARA, ANJAR, MADHAPAR

ગોત્ર: વશિષ્ઠ

Gotra: VASHISHTHA


15. ચાવડા
CHAWDA
ગત્રાડ માં
GATRAD MAA
ચંદીયા
CHANDIA
Vanshawali ID: 51

દેશમાં ગામ: ચંદીયા
Desh Maa Gaam: CHANDIA

ગોત્ર: વશિષ્ઠ

Gotra: VASHISHTHA


16. ચાવડા
CHAWDA
બ્રમ્હાણી શીકોતરામાં
BRAHMANI - SIKOTER MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 52

દેશમાં ગામ: દીવરીયા, ખંભરા, અંજાર, સિનોગ્રા, ગળપાદર, મેઘપર, રેહા, નાગલપર, વીડી, ખંભરા
Desh Maa Gaam: DEVALIA, ANJAR, SENUGARA, GADPADAR, MEGHPAR, REHA, NAGALPAR, VIDI, KHAMBHARA

ગોત્ર: કશ્યપ

Gotra: KASHYAP


17. ગોહિલ
GOHIL
બ્રમ્હાણી - ચામુંડામાં
BRAHMANI - CHAMUNDA MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 63

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: અત્રિ

Gotra: ATREE


18. ગોહિલ
GOHIL
વિશાલમાં
VISHAL MAA
કુકમા
KUKMA
Vanshawali ID: 64

દેશમાં ગામ: કુકમા, સિનોગ્રા
Desh Maa Gaam: KUKMA, SENUGARA

ગોત્ર: કશ્યપ

Gotra: KASHYAP


19. ગોહિલ (કુકડીયા)
GOHIL (KUKADIA)
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
તુમસર
TUMSAR
Vanshawali ID: 65

દેશમાં ગામ: નાગોર
Desh Maa Gaam: NAGOR

ગોત્ર: કશ્યપ

Gotra: KASHYAP


20. જેઠવા (ગોલા, ભગતવારા)
JETHWA (GOLA, BHAGATWARA)
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 60

દેશમાં ગામ: અંજાર, સિનોગ્રા
Desh Maa Gaam: ANJAR, SENUGARA

ગોત્ર: શાંડિલ્ય

Gotra: SHANDIL


21. જેઠવા
JETHWA
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
કુમ્ભારીયા
KUMBHARIA
Vanshawali ID: 61

દેશમાં ગામ: કુમ્ભારીયા
Desh Maa Gaam: KUMBHARIA

ગોત્ર: શાંડિલ્ય

Gotra: SHANDIL


22. જેઠવા (પોરીયા)
JETHWA (PORIA)
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
નાગલપર
NAGALPAR
Vanshawali ID: 62

દેશમાં ગામ: નાગલપર
Desh Maa Gaam: NAGALPAR

ગોત્ર: વશિષ્ઠ (વર્ષા)

Gotra: VASHISHTHA (VARSHA)


23. ખોડિયાર
KHODIYAR
ખોડિયારમાં
KHODIAR MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 73

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: અત્રિ

Gotra: ATREE


24. મકવાણા
MAKWANA
કલિકામાં
KALIKA MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 75

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: સાંકડી

Gotra: SANKADI


25. મારૂ
MARU
શીકોતરા - બ્રમ્હાણી - ખોડિયારમાં
SIKOTER - BRAHMANI - KHODIAR MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 76

દેશમાં ગામ: દીવરીયા
Desh Maa Gaam: DEVALIA

ગોત્ર: ગર્ગ

Gotra: GARG


26. પઢીયાર
PADHIYAR
મોમાઈમાં
MOMAI MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 74

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: ભારદ્વાજ (કશ્યપ)

Gotra: BHARDWAJ (KASHYAP)


27. પરમાર
PARMAR
મોમાઈમાં
MOMAI MAA
કુકમા
KUKMA
Vanshawali ID: 40

દેશમાં ગામ: કુકમા, ખેડોઇ, હાજાપર, દેવરિયા, ગળપાદર, માધાપર, અંજાર, રેહા
Desh Maa Gaam: KUKMA, KHEDOEI, HAJAPAR, DEVALIA, GADPADAR, MADHAPAR, ANJAR, REHA

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


28. પરમાર
PARMAR
મોમાઈમાં
MOMAI MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 41

દેશમાં ગામ: દીવરીયા
Desh Maa Gaam: DEVALIA

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


29. પરમાર
PARMAR
પીઠડમાં
PITHAD MAA
હાજાપર
HAJAPAR
Vanshawali ID: 44

દેશમાં ગામ: હાજાપર, ચંદીયા, લોવારીયા
Desh Maa Gaam: HAJAPAR, CHANDIA, LOVARIA

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


30. પરમાર (મૈયાણી)
PARMAR (MAIYANI)
ખોડિયારમાં
KHODIAR MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 39

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


31. પરમાર (મુરાણી)
PARMAR (MURANI)
મોમાઈમાં
MOMAI MAA
રેહા
REHA
Vanshawali ID: 42

દેશમાં ગામ: રેહા
Desh Maa Gaam: REHA

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


32. પરમાર (પેડુતારા)
PARMAR (PEDUTARA)
બ્રમ્હાણી - ચામુંડામાં
BRAHMANI - CHAMUNDA MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 43

દેશમાં ગામ: અંજાર, દેવરિયા
Desh Maa Gaam: ANJAR, DEVALIA

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


33. રાઠોડ (કમધજીયા)
RATHOD (KAMDHAJIYA)
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 1

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


34. રાઠોડ (કમધજીયા)
RATHOD (KAMDHAJIYA)
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
નાગલપર
NAGALPAR
Vanshawali ID: 2

દેશમાં ગામ: નાગલપર, અંજાર
Desh Maa Gaam: NAGALPAR, ANJAR

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


35. રાઠોડ (ગદાણી - પાંચાણી - કાનાણી)
RATHOD (GADANI - PANCHANI - KANANI)
મોમાઈમાં
MOMAI MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 3

દેશમાં ગામ: દીવરીયા, નાગલપર
Desh Maa Gaam: DEVALIA, NAGALPAR

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


36. રાઠોડ (કમધજીયા)
RATHOD (KAMDHAJIYA)
મોમાઈ ચામુંડામાં
MOMAI - CHAMUNDA MAA
માધાપર
MADHAPAR
Vanshawali ID: 4

દેશમાં ગામ: માધાપર, દીવરીયા - પચાની
Desh Maa Gaam: MADHAPAR, DEVALIA-PACHANI

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


37. રાઠોડ (કમધજીયા)
RATHOD (KAMDHAJIYA)
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
ખેડોઇ
KHEDOI
Vanshawali ID: 5

દેશમાં ગામ: ખેડોઇ, માધાપર
Desh Maa Gaam: KHEDOI, MADHAPAR

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


38. રાઠોડ
RATHOD
બુટભવાનીમાં
BUTBHAVANI MAA
ખંભરા
KHAMBHARA
Vanshawali ID: 6

દેશમાં ગામ: ખંભરા
Desh Maa Gaam: KHAMBHARA

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


39. રાઠોડ
RATHOD
બુટભવાનીમાં
BUTBHAVANI MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 7

દેશમાં ગામ: દીવરીયા, સિનોગ્રા, મેઘપર
Desh Maa Gaam: DEVALIA, SENUGRA, MEGHPAR

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


40. ભલસોડ
BHALSOD
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 8

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


41. રાઠોડ, સોલંકી ખરસાણી
RATHOD, SOLANKI KHARSANI
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 9

દેશમાં ગામ: અંજાર, મેઘપર, ખંભરા
Desh Maa Gaam: ANJAR, MEGHPAR, KHAMBHRA, ANJAR

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


42. રાઠોડ
RATHOD
ચાવલમાં
CHAVAL MAA
કુકમા
KUKMA
Vanshawali ID: 10

દેશમાં ગામ: કુકમા
Desh Maa Gaam: KUKMA

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


43. રાઠોડ (ત્રિકમાણી)
RATHOD (TRIKMANI)
ચાવલમાં
CHAVAL MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 11

દેશમાં ગામ: દીવરીયા, અંજાર
Desh Maa Gaam: DEVALIA, ANJAR

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


44. રાઠોડ
RATHOD
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
કુમ્ભારીયા
KUMBHARIA
Vanshawali ID: 12

દેશમાં ગામ: કુમ્ભારીયા, અંજાર
Desh Maa Gaam: KUMBHARIA, ANJAR

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


45. રાઠોડ
RATHOD
ચાવલ - બ્રમ્હાણીમાં
CHAVAL - BRAHMANI MAA
કુમ્ભારીયા
KUMBHARIA
Vanshawali ID: 13

દેશમાં ગામ: કુમ્ભારીયા
Desh Maa Gaam: KUMBHARIA

ગોત્ર: ગૌતમ

Gotra: GAUTAM


46. સાવરિયા
SAWARIA
ચાવલમાં
CHAVAL MAA
કુમ્ભારીયા
KUMBHARIA
Vanshawali ID: 72

દેશમાં ગામ: કુમ્ભારીયા
Desh Maa Gaam: KUMBHARIA

ગોત્ર: અત્રિ

Gotra: ATREE


47. સોલંકી (ચાચકિયા, ચોટલીયા)
SOLANKI (CHACHAKIA, CHOTALIA)
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 53

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: ભારદ્વાજ (કશ્યપ)

Gotra: BHARDWAJ (KASHYAP)


48. સોલંકી
SOLANKI
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
વીડી
VIDI
Vanshawali ID: 54

દેશમાં ગામ: વીડી, માધાપર
Desh Maa Gaam: VIDI, MADHAPAR

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


49. સોલંકી
SOLANKI
ચાવલમાં
CHAVAL MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 55

દેશમાં ગામ: દીવરીયા
Desh Maa Gaam: DEVALIA

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


50. સોલંકી
SOLANKI
મોમાઈમાં
MOMAI MAA
માધાપર
MADHAPAR
Vanshawali ID: 56

દેશમાં ગામ: માધાપર
Desh Maa Gaam: MADHAPAR

ગોત્ર: કશ્યપ

Gotra: KASHYAP


51. સોલંકી
SOLANKI
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
કુમ્ભારીયા
KUMBHARIA
Vanshawali ID: 57

દેશમાં ગામ: કુમ્ભારીયા, દીવરીયા
Desh Maa Gaam: KUMBHARIA, DEVALIA

ગોત્ર: ભારદ્વાજ (વિશ્વામિત્ર)

Gotra: BHARDWAJ (VISHVAMITRA)


52. સોલંકી
SOLANKI
સાવલમાં
SAVAL MAA
રેહા
REHA
Vanshawali ID: 58

દેશમાં ગામ: રેહા
Desh Maa Gaam: REHA

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


53. સોલંકી
SOLANKI
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
જાંબુડી
JAMBUDI
Vanshawali ID: 59

દેશમાં ગામ: જાંબુડી
Desh Maa Gaam: JAMBUDI

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


54. ટાંક (સાપરીયા)
TANK (SAPARIA)
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
મેઘપર
MEGHPAR
Vanshawali ID: 26

દેશમાં ગામ: મેઘપર
Desh Maa Gaam: MEGHPAR

ગોત્ર: શૌનક

Gotra: SHAUNAK


55. ટાંક (ગેડીયા)
TANK (GEDIA)
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
કુકમા
KUKMA
Vanshawali ID: 27

દેશમાં ગામ: કુકમા
Desh Maa Gaam: KUKMA

ગોત્ર: શૌનક

Gotra: SHAUNAK


56. ટાંક (બુદાનીયા)
TANK (BUDANIA)
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
માધાપર
MADHAPAR
Vanshawali ID: 28

દેશમાં ગામ: માધાપર, અંજાર
Desh Maa Gaam: MADHAPAR, ANJAR

ગોત્ર: શૌનક

Gotra: SHAUNAK


57. ટાંક (કેસરિયા)
TANK (KESARIA)
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
ખંભરા
KHAMBHARA
Vanshawali ID: 29

દેશમાં ગામ: ખંભરા
Desh Maa Gaam: KHAMBHARA

ગોત્ર: શૌનક

Gotra: SHAUNAK


58. ટાંક (બોરાડીયા)
TANK (BORADIA)
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
ખંભરા
KHAMBHARA
Vanshawali ID: 30

દેશમાં ગામ: ખંભરા, દીવરીયા
Desh Maa Gaam: KHAMBHARA, DEVALIA

ગોત્ર: શૌનક / કૌશિક

Gotra: SHAUNAK / KAUSHIK


59. ટાંક (ચિત્રોડા)
TANK (CHITRODA)
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
નાગલપર
NAGALPAR
Vanshawali ID: 31

દેશમાં ગામ: નાગલપર, ખંભરા, માધાપર
Desh Maa Gaam: NAGALPAR, KHAMBHARA, MADHAPAR

ગોત્ર: શૌનક / કૌશિક

Gotra: SHAUNAK / KAUSHIK


60. ટાંક (સાપરીયા)
TANK (SAPARIA)
ચાવલ - ચામુંડામાં
CHAVAL - CHAMUNDA MAA
નાગલપર
NAGALPAR
Vanshawali ID: 32

દેશમાં ગામ: હાજાપર, નાગલપર
Desh Maa Gaam: HAJAPAR, NAGALPAR

ગોત્ર: શૌનક / કૌશિક

Gotra: SHAUNAK / KAUSHIK


61. ટાંક (સોનેલા)
TANK (SONELA)
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 33

દેશમાં ગામ: દીવરીયા
Desh Maa Gaam: DEVALIA

ગોત્ર: સોનલ

Gotra: SONAL


62. ટાંક (સાપરીયા)
TANK (SAPARIA)
બ્રમ્હાણી - ચાવલમાં
BRAHMANI - CHAVAL MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 34

દેશમાં ગામ: દીવરીયા
Desh Maa Gaam: DEVALIA

ગોત્ર: શૌનક

Gotra: SHAUNAK


63. ટાંક
TANK
બુટભવાનીમાં
BUTBHAVANI MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 35

દેશમાં ગામ: દીવરીયા
Desh Maa Gaam: DEVALIA

ગોત્ર: શૌનક

Gotra: SHAUNAK


64. ટાંક (અબોચા)
TANK (ABOCHA)
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
સિનોગ્રા
SENUGRA
Vanshawali ID: 36

દેશમાં ગામ: સિનોગ્રા, હાજાપર, કુમ્ભારીયા
Desh Maa Gaam: SENUGARA, HAJAPAR, KUMBHARIA

ગોત્ર: વત્સ / શૌનક

Gotra: VATSA / SHAUNAK


65. ટાંક (પાતળિયા)
TANK (PATADIA)
ચામુંડા - બ્રમ્હાણીમાં
CHAMUNDA - BRAHMANI MAA
બોડકા
BODKA
Vanshawali ID: 37

દેશમાં ગામ: સિનોગ્રા
Desh Maa Gaam: SENUGARA

ગોત્ર: વત્સ / શૌનક

Gotra: VATSA / SHAUNAK


66. ટાંક (કાંકરેચા)
TANK (KANKRECHA)
શીકોતરામાં
SIKOTER MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 38

દેશમાં ગામ: સિનોગ્રા, મેઘપર, હાજાપર, રેહા
Desh Maa Gaam: SENUGARA, MEGHPAR, HAJAPAR, REHA

ગોત્ર: વત્સ / શૌનક

Gotra: VATSA / SHAUNAK


67. વાઢેર
VADHER
મોમાઈમાં
MOMAI MAA
સિનોગ્રા
SENUGRA
Vanshawali ID: 78

દેશમાં ગામ: સિનોગ્રા
Desh Maa Gaam: SENUGARA

ગોત્ર: અત્રિ

Gotra: ATREE


68. વરૂ
VARU
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 45

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


69. વરૂ
VARU
ત્રુઠીયાંમાં
TRUTHIAD
નાગલપર
NAGALPAR
Vanshawali ID: 46

દેશમાં ગામ: નાગલપર
Desh Maa Gaam: NAGALPAR

ગોત્ર: ભારદ્વાજ / વાલ્મિક

Gotra: BHARDWAJ / VALMIK


70. વરૂ
VARU
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
દીવરીયા
DEVALIA
Vanshawali ID: 47

દેશમાં ગામ: દેવરિયા
Desh Maa Gaam: DEVARIA

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


71. વરૂ
VARU
ચાવલમાં
CHAVAL MAA
હાજાપર
HAJAPAR
Vanshawali ID: 48

દેશમાં ગામ: હાજાપર, નાગલપર, માધાપર, અંજાર
Desh Maa Gaam: HAJAPAR, NAGALPAR, MADHAPAR, ANJAR

ગોત્ર: વાલ્મિક / ભારદ્વાજ / વશિષ્ઠ

Gotra: VALMIK / BHARDWAJ / VASHISHTHA


72. વેગડ
VEGAD
ખોડિયારમાં
KHODIAR MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 68

દેશમાં ગામ: અંજાર
Desh Maa Gaam: ANJAR

ગોત્ર: અત્રિ

Gotra: ATREE


73. વેગડ
VEGAD
ખોડિયારમાં
KHODIAR MAA
માધાપર
MADHAPAR
Vanshawali ID: 69

દેશમાં ગામ: માધાપર
Desh Maa Gaam: MADHAPAR

ગોત્ર: અત્રિ

Gotra: ATREE


74. વેગડ
VEGAD
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
લોવારીયા
LOVARIA
Vanshawali ID: 70

દેશમાં ગામ: લોવારીયા
Desh Maa Gaam: LOVARIA

ગોત્ર: કશ્યપ (અત્રિ)

Gotra: KASHYAP (ATREE)


75. વેગડ
VEGAD
ખોડિયારમાં
KHODIAR MAA
કુમ્ભારીયા
KUMBHARIA
Vanshawali ID: 71

દેશમાં ગામ: કુમ્ભારીયા
Desh Maa Gaam: KUMBHARIA

ગોત્ર: અત્રિ

Gotra: ATREE


76. વાઘેલા
WAGHELA
ચામુંડામાં
CHAMUNDA MAA
અંજાર
ANJAR
Vanshawali ID: 66

દેશમાં ગામ: નાગલપર
Desh Maa Gaam: NAGALPAR

ગોત્ર: ભારદ્વાજ

Gotra: BHARDWAJ


77. વાઘેલા
WAGHELA
બ્રમ્હાણીમાં
BRAHMANI MAA
રેહા
REHA
Vanshawali ID: 67

દેશમાં ગામ: રેહા, દીવરીયા, હાજાપર
Desh Maa Gaam: REHA, DEVALIA, HAJAPAR

ગોત્ર: વિશ્વામિત્ર

Gotra: VISHVAMITRA


78. યાદવ
YADAV
ચાવલમાં
CHAVAL MAA
હાજાપર
HAJAPAR
Vanshawali ID: 77

દેશમાં ગામ: હાજાપર
Desh Maa Gaam: HAJAPAR

ગોત્ર: કૌંડિન્ય

Gotra: KAUDINYA